Cherry Profiles

Jako jedyna firma w Polsce posiadamy dane o profilach behawioralnych i transakcyjnych klientów placówek handlowych. Dzięki tej wiedzy tworzymy rozbudowaną, autorską segmentację. 

Analiza behawioralna i transakcyjna

Jedyne badanie o tak szerokim zasięgu, dedykowane dla branży retail i prowadzone na klientach bezpośrednio w miejscu sprzedaży. Wykorzystuje realne dane o korzystaniu z placówki oraz dane transakcyjne pochodzące z systemu CHERRY SSM. Oprócz tego regularnie prosimy klientów o aktywne uczestnictwo w quizach, konkursach, ankietach. Dzięki temu pozyskujemy inne cenne dane.

Inne dane konsumenckie

Bardzo ważnym elementem z punktu widzenia stworzenia wartościowej segmentacji są dane konsumenckie pochodzące z innych powszechnie dostępnych źródeł. W ramach naszej pracy pozyskujemy dane między innymi z: GUS, Diagnoza Społeczna, etc. Dalszy proces integracji tych danych zazwyczaj wymaga skomplikowanych metod statystycznych. We know how to do it!

Segmentacja

Każdy nasz klient jest wyjątkowy i oczekuje od nas indywidualnego podejścia. Jesteśmy w stanie przypisać do każdego cechy jakie zidentyfikujemy np. poprzez analizy zachowań czy  badania. Mając te informacje oraz wykorzystując wiedzę ekspercką i statystykę dzielimy naszych klientów na grupy posiadające zbliżone cechy. W ten sposób powstaje autorska segmentacja CHERRY.

ZOBACZ TAKŻE INNE PRODUKTY